top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H C Andersen-tema og nyt Calcetín-blad om unge i Valparaísos fængsler

 

Libro Alegre har i disse måneder et H. C. Andersen-tema. De har bedt nogle af bibliotekets danske kontakter om at lave deres helt personlige anmeldelse af et yndlingseventyr af H. C. Andersen som appetitvækker for de chilenske børn på biblioteket. Både en af de unge, danske frivillige på biblioteket Bjørn Segerberg, forkvinde Anne Hansen, Christina Berg Jakobsen og Jette Sindbjerg Martinsen fra den danske bestyrelse har bidraget med anmeldelser. Yndlingseventyrene var Den Onde Prins, Den Standhaftige Tinsoldat,  Den Grimme Ælling og Skyggen, så de chilenske læsere kommer vidt omkring i det H. C. Andersenske univers. 

I april udkom et særnummer af bladet Calcetín con papa. Bladets tema er denne gang unge under 18 år, der sidder i ungdomsfængsel i Valparaíso. Her kommer de til orde med tegninger, tanker og billeder, som beskriver, hvordan verden ser ud med deres øjne. Arbejdet med dette blad startede helt tilbage i 2005 og er nu resulteret i et Calcetín-nummer og en lille bog, hvor de unge har skrevet fiktive breve til udvalgte personer i deres liv. Det er en rørende og tankevækkende samling af tekster og et enestående vidnesbyrd fra en gruppe unge, der kun sjældent har ordet. Bogen hedder "Cartas de adentro", "Breve indefra".

bottom of page