top of page

Projekter gennem tiden

Libroalegre har siden sin oprettelse i 2001 udviklet projekter til fremme af læselyst, demokratisk dialog og kreativ skrivning. Indtil videre arbejder vi i fire miljøer: børnehaver, skoler og gymnasier, landsbyer i Valparaíso-regionen, samt i regionens børne- og ungdomsfængsler. Projekterne er finansieret med offentlige og private midler.

jardines-infantiles3.jpeg
escuelas10.jpeg
escuelas9.jpeg
escuelas8.jpeg
cerros3.jpeg
cerros2.jpeg
carceles.jpeg

I børnehaver

Uddannelse i moderne børnelitteratur, 2001-2003.
Vi har uddannet mere end 100 pædagoger og børnehaveassistenter i moderne børnelitteratur, kriterier for bogvalg og strategier til at arbejde med børn.

 

Biblioteker og læseklubber i offentlige børnehaver, 2004-2005.
Projekt til oprettelse af 24 biblioteker og læsesale i børnehaver og til oprettelse af læseklubber med børnene og deres forældre.

 

I skoler og gymnasier

Calcetín con papa, 2006-2017.
Projekt med læse- og skriveværksteder i offentlige skoler og gymnasier med produktion af magasiner lavet af og for børn og unge.  Omkring 3.500 børn og unge fra regionerne Valparaíso, Biobío og Araucanía har deltaget og deltager fortsat med oplæsninger, udtalelser, tekster og tegninger. Bladene Calcetín con papa uddeles gratis, også gennem workshops, i offentlige institutioner og på biblioteker.

 

Læsning til skrivning - pædagogisk vejledning, 2015.
Projektudformning og udgivelse af vejledningerne "Leer para escribir", pædagogisk støttemateriale til lærere i grundskoler og gymnasier for at fremme højtlæsning, dialog og skrivning blandt elever i offentlige skoler i Valparaíso og Viña del Mar. Med denne vejledning kan lærerne bruge tidsskriftet Calcetín con papa som læsestof i sprogundervisningen sammen med andre litterære tekster.

 

Læsning til skrivning - læreruddannelse, 2016.
Gennem Read to Write-metoden har Libroalegre uddannet 12 lærere - 6 lærere fra grundskolen og 6 lærere fra gymnasiet. Desuden blev der gennemført en introduktion til brugen af vejledningen for 50 lærere i grundskole- og gymnasieundervisning i Valparaísos kommune. 15 studerende på pædagoguddannelsen i spansk på Universidad de Playa Ancha blev trænet i Read to Write-metoden af Libroalegre - med henblik på at bruge metoden som et pædagogisk værktøj i deres fremtidige undervisning.

 

På bakkerne

Oppe på bakken læser vi alle sammen, 2013.
Projekt til fremme af læsning på containerbiblioteket i Montedónico. Med det formål at formidle bøger til børn og voksne i Montedónico blev der afholdt et program med workshops om teater, illustrationer, poesi, historieskrivning osv. på biblioteket, skolen, børnehaverne, klinikkerne og lokalcentrene i området.

 

I lægeklinikker

Her på klinikken er der bøger, 2015.
Oprettelse af læsesteder for børn og familier på lægeklinikker i Valparaíso kommune. Fire klinikker blev udstyret med mobile vogne med 200 bøger med moderne børnelitteratur. Det administrative og pædagogiske personale blev også uddannet til at fremme brugen af bøger hos brugerne af klinikken.

 

I fængsler

Læsefremme i kvindefængslet i Valparaíso, 2002. 
Libroalegre-observatører gennemførte læseworkshops med de indsatte og deres små børn i Valparaíso-fængslet.

 

Læsning bringer dig langt, læsefremmeprojekt i ungdomsfængslet i Limache, 2015.
Et års arbejde med 100 indsatte børn- og unge for at fremme læselysten. Der blev indført en fortælletime i centret - et rum, hvor unge indsatte fik læst højt - og der blev afholdt læse-, samtale- og skriveworkshops. Projektet sluttede med levering af en mobil vogn med 50 albumbøger til fængselsbiblioteket og udgivelsen af ’Cartas de adentro’ (Breve indefra), en bog med breve skrevet af de unge indsatte i læseværkstederne.

bottom of page